Õppetasu suurus

 

Muusika- ja kunstiosakonna õppuri õppetasu suurus on:

(s.h kui õpilane õpib samaaegselt muusikaosakonnas ja kunstiosakonnas) 

* alates 01.01.2017. a summas 23 eurot kuus sõltumata õppuri poolt valitud õppekava mahust.
 

 Muusika- ja kunstiosakonna eelõppe õppuri õppetasu suurus on:

* alates 01.01.2017. a 18 eurot kuus.
 

Kui muusikakooli muusika- või kunstiosakonnas käib ühest perest rohkem kui üks laps, on õppuri õppetasu suurus:

*  2017. aastal alates pere teisest lapsest, kui pere on rahvastikuregistris Vändra alevi aadressiga, 18 eurot kuus.
 

Õppetasu maksmine

 
1) Õppetasu arvestatakse ajavahemiku 01. september - 31. mai eest.
 
2) Jooksva kuu õppetasu tuleb maksta Vändra Alevivalitsuse esitatud arve alusel panka või alevivalitsuse kassasse arve saamise kuu 25. kuupäevaks.